K K 1 K S TA

Geburtskirche

  • Church of the Nativity, Manger Square, Bethlehem
  • Foto: GeburtskircheFoto: Geburtskirche