K K 1 K S TA

Shlomo Sixt: Jerusalem Autoverleih

  • 072-3281900
  • King David Str. 8, Jerusalem
  • Foto: Shlomo Sixt: Jerusalem AutoverleihFoto: Shlomo Sixt: Jerusalem Autoverleih