K K 1 K S TA
  • 10 King David St, Jerusalem
    • Preis $$$$
    • So-Do: 12:30-14:30, 18:00-22:00, Sa: ein Stunde nach dem Sabbat - 22:30