K K 1 K S TA

102 Bar

  • 9 Heleni Hamalka, Jerusalem
  • Photo: 102 Bar