K K K S TA

Habibi Bar

  • 9 Nahalat Shiva St, Jerusalem