K K 1 K S TA

HaKatze Bar

  • 4 Shoshan St, Jerusalem
  • Photo: HaKatze BarPhoto: HaKatze Bar