K K K S TA

HaKatze Bar

  • 4 Shoshan St, Jerusalem