K K 1 K S TA

Shuka

  • HaEgoz 17, Jerusalem, Israel
  • Photo: ShukaPhoto: Shuka