K K 1 K S TA

Chagall Windows – Hadassah Ein Karem

  • Hadassah Medical Center, Ein Kerem, Jerusalem