K K 1 K S TA

ההוספיס הארמני

  • ויה דולורוזה 36, ירושלים
  • צילום: ההוספיס הארמניצילום: ההוספיס הארמני