K K 1 K S TA

תקנות נסיעות ותיירות COVID-19

  • Jerusalem is open to tourists! (Photo courtesy of the Ministry of Tourism).Jerusalem is open to tourists! (Photo courtesy of the Ministry of Tourism).
  • Jerusalem is open to tourists! (Photo courtesy of the Ministry of Tourism).Jerusalem is open to tourists! (Photo courtesy of the Ministry of Tourism).
  • Jerusalem is open to tourists! (Photo courtesy of the Ministry of Tourism).Jerusalem is open to tourists! (Photo courtesy of the Ministry of Tourism).
  • Jerusalem is open to tourists! (Photo courtesy of the Ministry of Tourism).Jerusalem is open to tourists! (Photo courtesy of the Ministry of Tourism).
  • Jerusalem is open to tourists! (Photo courtesy of the Ministry of Tourism).Jerusalem is open to tourists! (Photo courtesy of the Ministry of Tourism).
  • Jerusalem is open to tourists! (Photo courtesy of the Ministry of Tourism).Jerusalem is open to tourists! (Photo courtesy of the Ministry of Tourism).
Jerusalem is open to tourists! (Photo courtesy of the Ministry of Tourism).
Jerusalem is open to tourists! (Photo courtesy of the Ministry of Tourism).
Jerusalem is open to tourists! (Photo courtesy of the Ministry of Tourism).
Jerusalem is open to tourists! (Photo courtesy of the Ministry of Tourism).
Jerusalem is open to tourists! (Photo courtesy of the Ministry of Tourism).
Jerusalem is open to tourists! (Photo courtesy of the Ministry of Tourism).

עודכן ב-27 ליוניי 2022

תקנות הכניסה

החל מיום 24.6.2022 – כל מי שחוזרים מחו"ל (בכל גיל) ולא חשים בטוב במהלך 10 הימים שלאחר החזרה לישראל – מתבקשים לעשות בדיקת PCR. בדיקת ה-PCR לעומת בדיקת האנטיגן יכולה לאפשר זיהוי זנים חדשים שעלולים להיכנס לישראל מחו"ל.

מי יוכלו לעשות את הבדיקה?
כל מי שיציגו אחד מהמסמכים הבאים:

כרטיס טיסה/כרטיס הפלגה/אישור על תשלום אגרת יציאה מישראל (במעבר גבול יבשתי) במהלך 20 הימים האחרונים.

מעל גיל 30 – אפשר לעשות בדיקת PCR בלי להציג אחד מהמסמכים הללו.

איפה אפשר לעשות את הבדיקה?
במתחמי הבדיקות של פיקוד העורף או בקופות החולים.
למפת מתחמי בדיקות הקורונה >
הבדיקה היא ללא עלות.

מידע לנכנסים לישראל בהפלגת נופש >
מאומתים לקורונה לא יוכלו לעלות לטיסה לישראל. אם אומתת לקורונה וטרם החלמת לפי הנוהל במדינת ישראל ולפי הנוהל במדינה שממנה יוצאת הטיסה לישראל – אין לעלות על הטיסה.

לפני הטיסה לישראל
1. יש לעשות ביטוח בריאות עם כיסוי לטיפול בנגיף הקורונה.
הביטוח הוא תנאי כניסה לישראל.

הנחיה זו לא חלה על:
תושבים ארעיים בעלי רישיון א/1, א/2, א/3, א/4, א/5, או בעלי רישיון ב/1 שמעסיקם חייב בהסדרת ביטוח רפואי עבורם.
מי שהגיעו לארץ מאוקראינה (ישירות או דרך מדינה שלישית) בתקופת הלחימה.

2. יש למלא טופס הצהרת כניסה לישראל במהלך 48 השעות שלפני ההמראה לישראל, ומוקדם ככל האפשר.

יש למלא פרטים אישיים שלך ושל הנלווים אליך, הצהרת בריאות ומידע על התחסנות או החלמה.
יש להציג את אישור מילוי הטופס לפני הטיסה לישראל.
אפשר להציג עותק דיגיטלי של האישור או עותק מודפס.
יש לשמור את האישור עד אחרי המעבר בביקורת הגבולות בישראל, ולהציג אותו אם תידרשו לכך.

בשדה התעופה ובמעברי הגבול נעשות בדיקות מדגמיות של מסמכים ועמידה בתנאים על ידי רשות האוכלוסין וההגירה.

בידוד
אין בעת הזו חובת בידוד לאחר הכניסה לישראל.
זרים שאומתו לנגיף הקורונה במהלך השהות בישראל צריכים לפעול בהתאם להנחיות הבידוד לזרים.
למידע על בידוד לזרים מאומתים >>

שימו לב: זרים שיתגלו כמאומתים ויסרבו להיכנס לבידוד או יפרו בידוד – עלולה להישלל מהם האפשרות להיכנס לישראל לתקופה שתקבע רשות האוכלוסין וההגירה.

לפני היציאה מישראל
1. יש לברר את המדיניות במדינת היעד
באחריותך לברר מה מדיניות הגבולות והדרישות של מדינת היעד בנוגע לכניסת אזרחים זרים, האם קיימת דרישה לבדיקות קורונה לפני ההגעה, מילוי טפסים, הגבלות הנוגעות לתוקף חיסון או החלמה, תיעוד חיסון או החלמה (תעודת קורונה) וחובת בידוד.

מדינות שיכולות לאמת תעודת קורונה מישראל >>

מאומתים לקורונה לא יוכלו לעלות לטיסה.
אם אומתת לקורונה וטרם החלמת לפי הנוהל בישראל ולפי הנוהל במדינה שאליה יוצאת הטיסה מישראל – אין לעלות על הטיסה.

בדיקות קורונה לפני יציאה מישראל:
אם לפי המדיניות של מדינת היעד תידרשו לעשות בדיקת PCR או בדיקה מהירה מפוקחת לפני הטיסה או לפני היציאה במעבר הגבול היבשתי – אפשר לתאם בדיקת קורונה באחד מבתי החולים המבצעים בדיקות קורונה פרטיות או במקומות אחרים המורשים לבצע בדיקות למטרת יציאה מהארץ.

יש לשים לב שמסמך התוצאה הוא באנגלית, ושמופיעים בו שמך המלא באנגלית, כפי שכתוב בדרכון, ומספר הדרכון.

2. כדאי לוודא שמותר לך לצאת מישראל
אם יש ספק לגבי הגדרתך כחולה, כמי שחייב בידוד או כמנוּע יציאה מהארץ – מומלץ לבדוק באתר רשות האוכלוסין.
מי שיתבררו כמאומתים לקורונה או כחייבים בבידוד בעת ההגעה לשדה התעופה או למעבר הגבול היבשתי – לא יורשו לצאת מישראל וייענשו לפי החוק.

האם הסיורים והאטרקציות פעילים?

החל מה-1 בנובמבר, צפוי כי כל הסיורים והאטרקציות המודרכות יחזרו לפעילותם השוטפת, אך בדוק את העדכונים שלנו ליתר ביטחון. כמו כן, עדיף ליצור קשר עם מדריך הטיולים הרצוי מראש כדי לוודא שהוא פעיל ויכול לקחת אותך.

איך לעשות את זה

כל המידע על כניסה לישראל ויציאה מישראל מתעדכן כל הזמן כאן >>

אם יש לך שאלות נוספות, תוכל תמיד לפנות למשרד הבריאות לכל סיוע בשיטות הבאות:

קו חם *5400

טלפון נוסף: +972-08-6241010

ווטסאפ: +972-50-7925400

דוא"ל: [email protected]