K K 1 K S TA

תקנות נסיעות ותיירות COVID-19

 • Jerusalem is open to tourists! (Photo courtesy of the Ministry of Tourism).Jerusalem is open to tourists! (Photo courtesy of the Ministry of Tourism).
 • Jerusalem is open to tourists! (Photo courtesy of the Ministry of Tourism).Jerusalem is open to tourists! (Photo courtesy of the Ministry of Tourism).
 • Jerusalem is open to tourists! (Photo courtesy of the Ministry of Tourism).Jerusalem is open to tourists! (Photo courtesy of the Ministry of Tourism).
 • Jerusalem is open to tourists! (Photo courtesy of the Ministry of Tourism).Jerusalem is open to tourists! (Photo courtesy of the Ministry of Tourism).
 • Jerusalem is open to tourists! (Photo courtesy of the Ministry of Tourism).Jerusalem is open to tourists! (Photo courtesy of the Ministry of Tourism).
 • Jerusalem is open to tourists! (Photo courtesy of the Ministry of Tourism).Jerusalem is open to tourists! (Photo courtesy of the Ministry of Tourism).
Jerusalem is open to tourists! (Photo courtesy of the Ministry of Tourism).
Jerusalem is open to tourists! (Photo courtesy of the Ministry of Tourism).
Jerusalem is open to tourists! (Photo courtesy of the Ministry of Tourism).
Jerusalem is open to tourists! (Photo courtesy of the Ministry of Tourism).
Jerusalem is open to tourists! (Photo courtesy of the Ministry of Tourism).
Jerusalem is open to tourists! (Photo courtesy of the Ministry of Tourism).

עודכן ב-11 באוקטובר 2022

תקנות הכניסה

כל החוזרים מחו"ל (בכל גיל) ולא חשים בטוב במהלך 10 הימים שלאחר החזרה לישראל – מתבקשים לעשות בדיקת PCR. בדיקת ה-PCR לעומת בדיקת האנטיגן יכולה לאפשר זיהוי זנים חדשים שעלולים להיכנס לישראל מחו"ל.

את הבדיקה ניתן יהיה לבצע את הבדיקה גם בנתב"ג, ללא עלות, באולם קבלת הפנים לאחר איסוף הכבודה והיציאה מהמכס (מתחם G, עמדות 20-21), משעה 20:00 ועד השעה 22:00.

מי יוכלו לעשות את הבדיקה?
כל מי שיציגו אחד מהמסמכים הבאים:

כרטיס טיסה/כרטיס הפלגה/אישור על תשלום אגרת יציאה מישראל (במעבר גבול יבשתי) במהלך 20 הימים האחרונים.

מעל גיל 30 – אפשר לעשות בדיקת PCR בלי להציג אחד מהמסמכים הללו.

איפה אפשר לעשות את הבדיקה?
במתחמי הבדיקות של פיקוד העורף או בקופות החולים.
למפת מתחמי בדיקות הקורונה >

לפני הטיסה לישראל

 1. נכון להיום, אין צורך בהצגת תיעוד החלמה או חיסון, ואין צורך לעשות בדיקת קורונה לפני הכניסה לישראל. עם זאת, הנחיות אלה הן בהתאם לדרישות משרד הבריאות בישראל – ויש לבדוק בנוסף גם את דרישות חברת התעופה או חברת הספנות הרלוונטית לך.
 2. אם אומתת לקורונה וטרם החלמת לפי הנוהל בישראל ולפי הנוהל במדינת המוצא – אין לעלות לטיסה או להפלגה.
 3. יש למלא טופס כניסה לישראל במהלך 10 הימים שלפני הטיסה לישראל, או העלייה להפלגה לישראל, או הכניסה לישראל במעבר גבול יבשתי:
  – יש למלא פרטים אישיים שלך ושל הנלווים אליך, ובאילו מדינות שהית בשבוע שלפני הכניסה לישראל.
  – יש להציג את אישור מילוי הטופס לפני הטיסה לישראל, לפני העלייה להפלגה לישראל, או לפני הכניסה לישראל במעבר גבול יבשתי. ניתן להציג עותק דיגיטלי של האישור או עותק מודפס. את האישור צריך לשמור עד אחרי המעבר בביקורת הגבולות בישראל, ולהציג אותו אם נדרש.

תיירים

שימו לב: זרים שיתגלו כמאומתים ויסרבו להיכנס לבידוד או יפרו בידוד – עלולה להישלל מהם האפשרות להיכנס לישראל לתקופה שתקבע רשות האוכלוסין וההגירה.

בידוד

נכון להיום אין חובת בידוד לאחר הכניסה לישראל.

האם הסיורים והאטרקציות פעילים?

החל מה-1 בנובמבר, צפוי כי כל הסיורים והאטרקציות המודרכות יחזרו לפעילותם השוטפת, אך בדוק את העדכונים שלנו ליתר ביטחון. כמו כן, עדיף ליצור קשר עם מדריך הטיולים הרצוי מראש כדי לוודא שהוא פעיל ויכול לקחת אותך.

איך לעשות את זה

כל המידע על כניסה לישראל ויציאה מישראל מתעדכן כל הזמן כאן >>

אם יש לך שאלות נוספות, תוכל תמיד לפנות למשרד הבריאות לכל סיוע בשיטות הבאות:

קו חם *5400

טלפון נוסף: +972-08-6241010

ווטסאפ: +972-50-7925400

דוא"ל: [email protected]