K K K S TA

הגן הארכיאולוגי – רמת רחל

  • קיבוץ רמת רחל
  • ארכיאולוגיה ברמת רחל (צילום: עודד סמדר)
  • ארכיאולוגיה ברמת רחל (צילום: עודד סמדר)