K K 1 K S TA

אומנות אזולאי

  • רחוב יואל משה סלומון 5, ירושלים