K K 1 K S TA

גאפ ממילא

  • אלרוב, שדרות ממילא, ירושלים