K K 1 K S TA

ה. שטרן

  • קניון ממילא, ירושלים
  • צילום: ה. שטרן