K K 1 K S TA

היכל פיס לתרבות ולאמנויות ירושלים

  • רח' עמנואל מורנו 22, פסגת זאב, ירושלים
  • *2912
  • היכל פיס לתרבות ולאמנויות ירושלים (צילום: ליאור אביטן).
  • היכל פיס לתרבות ולאמנויות ירושלים (צילום: ליאור אביטן).
  • היכל פיס לתרבות ולאמנויות ירושלים (צילום: ליאור אביטן).
  • היכל פיס לתרבות ולאמנויות ירושלים (צילום: ליאור אביטן).
  • היכל פיס לתרבות ולאמנויות ירושלים (צילום: ליאור אביטן).
  • היכל פיס לתרבות ולאמנויות ירושלים (צילום: ליאור אביטן).
  • היכל פיס לתרבות ולאמנויות ירושלים (צילום: ליאור אביטן).