K K 1 K S TA

החברה הישראלית למדליות ולמטבעות

  • 02-6259294
  • קניון ממילא, ירושלים
  • צילום: החברה הישראלית למדליות ולמטבעותצילום: החברה הישראלית למדליות ולמטבעות