K K 1 K S TA

מרכז המבקרים של ארכיון המדינה

  • ארכיון המדינה, הרטום 14, ירושלים
  • מרכז המבקרים של ארכיון המדינה (צילום: ארנון למפרום).מרכז המבקרים של ארכיון המדינה (צילום: ארנון למפרום).

הערות