K K 1 K S TA

יצחק לובטון

  • רחוב ז'בוטינסקי 3, ירושלים
  • צילום: יצחק לובטון