K K 1 K S TA

ימק”א ירושלים

  • המלך דוד 26, ירושלים
  • צילום: ימק”א ירושליםצילום: ימק”א ירושלים