K K 1 K S TA

מוזיאון לאמנות יהודית בהיכל שלמה

  • רחוב המלך ג'ורג' 58, ירושלים
  • 072-3385056
  • מוזיאון היכל שלמה לאמנות יהודית ע"ש וולפסון (צילום: פוטו ארדה).מוזיאון היכל שלמה לאמנות יהודית ע"ש וולפסון (צילום: פוטו ארדה).
  • מוזיאון היכל שלמה לאמנות יהודית ע"ש וולפסון (צילום: פוטו ארדה).מוזיאון היכל שלמה לאמנות יהודית ע"ש וולפסון (צילום: פוטו ארדה).
  • מוזיאון היכל שלמה לאמנות יהודית ע"ש וולפסון (צילום: פוטו ארדה).מוזיאון היכל שלמה לאמנות יהודית ע"ש וולפסון (צילום: פוטו ארדה).
  • מוזיאון היכל שלמה לאמנות יהודית ע"ש וולפסון (צילום: פוטו ארדה).מוזיאון היכל שלמה לאמנות יהודית ע"ש וולפסון (צילום: פוטו ארדה).
מוזיאון היכל שלמה לאמנות יהודית ע"ש וולפסון (צילום: פוטו ארדה).
מוזיאון היכל שלמה לאמנות יהודית ע"ש וולפסון (צילום: פוטו ארדה).
מוזיאון היכל שלמה לאמנות יהודית ע"ש וולפסון (צילום: פוטו ארדה).
מוזיאון היכל שלמה לאמנות יהודית ע"ש וולפסון (צילום: פוטו ארדה).

צור קשר עם מוזיאון לאמנות יהודית בהיכל שלמה