K K 1 K S TA

כוס של ברכה

  • 02-561-1557
  • הל"ה 16, ירושלים