K K 1 K S TA

יד לקשיש – אומנות חברתית ירושלמית

מרכז המבקרים של יד לקשיש פתוח בהתאם לתו הסגול ובתיאום מראש. הכניסה בחינם. 

 • שבטי ישראל 14, ירושלים
 • צילום: יד לקשיש – אומנות חברתית ירושלמית
 • צילום: יד לקשיש – אומנות חברתית ירושלמית
 • צילום: יד לקשיש – אומנות חברתית ירושלמית
 • צילום: יד לקשיש – אומנות חברתית ירושלמית
 • צילום: יד לקשיש – אומנות חברתית ירושלמית
 • צילום: יד לקשיש – אומנות חברתית ירושלמית
 • צילום: יד לקשיש – אומנות חברתית ירושלמית
 • צילום: יד לקשיש – אומנות חברתית ירושלמית
 • צילום: יד לקשיש – אומנות חברתית ירושלמית
 • צילום: יד לקשיש – אומנות חברתית ירושלמית
 • צילום: יד לקשיש – אומנות חברתית ירושלמית