K K 1 K S TA

מנגו ממילא

  • יצחק קריב 6, קניון ממילא, ירושלים
  • צילום: מנגו ממילאצילום: מנגו ממילא