K K 1 K S TA

מילר

  • קניון ממילא, ירושלים
  • צילום: מילר