K K 1 K S TA

חניון מוזיאון הסובלנות

  • רחוב הלל 33, ירושלים