K K K S TA

חניון מוזיאון הסובלנות

  • רחוב הלל 33, ירושלים