K K K S TA

אוקונל בשוק

  • 054-4433153
  • Ets Khayim 63, Jerusalem