K K 1 K S TA

הכיכר הרומית מתחת לשער שכם

  • 02-6277550
  • שער שכם, ירושלים
  • העתק מפת מדבא בכיכר הרומית, העמוד במפה מציין את העמוד שעמד בכיכר. (צילום: פמ"י)
  • (העתק מוקטן של עמוד אדריאנוס המוצג בכיכר הרומית, זהו ק"מ ה-0 של ארץ הקודש. (צילום: פמ"י
  • שער שכם ומתחתיו הכניסה לכיכר הרומית. (צילום: נחלת הכלל)