K K 1 K S TA

גינות סחרוב

  • גינות סחרוב, ירושלים