K K 1 K S TA

סלאו משה

  • 02-6232602
  • רחוב ניסים בכר 6, ירושלים
  • צילום: סלאו משה