K K 1 K S TA

הכותל הדרומי

  • רחוב דרך העופל, ירושלים