K K 1 K S TA

תחנת רכבת יצחק נבון: קו הרכבת המהיר לירושלים

  • תחנת הרכבת בנייני האומה ע"ש יצחק נבון, שדרות שז"ר, ירושלים
  • צילום: באדיבות רכבת ישראלצילום: באדיבות רכבת ישראל