K K K S TA

שוק מוריסטן

  • רחוב מוריסטן, הרובע הנוצרי, העיר העתיקה, ירושלים