K K 1 K S TA

תיאטרון הקרון

  • 02-5618514
  • רחוב ז'בוטינסקי 3, ירושלים
  • צילום: דאפי ספונרצילום: דאפי ספונר