K K 1 K S TA

טוביה

  • 02-6240949
  • רחוב שושן 4, ירושלים
  • צילום: טוביה