K K 1 K S TA

הצוללת הצהובה – המקום למוזיקה בירושלים

 • 072-3944527
 • רחוב הרכבים 13, אזור התעשייה תלפיות, ירושלים
 • צילום: הצוללת הצהובה – המקום למוזיקה בירושלים
 • צילום: הצוללת הצהובה – המקום למוזיקה בירושלים
 • צילום: הצוללת הצהובה – המקום למוזיקה בירושלים
 • צילום: הצוללת הצהובה – המקום למוזיקה בירושלים
 • צילום: הצוללת הצהובה – המקום למוזיקה בירושלים
 • צילום: הצוללת הצהובה – המקום למוזיקה בירושלים
 • צילום: הצוללת הצהובה – המקום למוזיקה בירושלים
 • צילום: הצוללת הצהובה – המקום למוזיקה בירושלים
 • צילום: הצוללת הצהובה – המקום למוזיקה בירושלים

תכנן אירוע ב- הצוללת הצהובה – המקום למוזיקה בירושלים

072-3944561