K K 1 K S TA

מערת צדקיהו

מערת צדקיהו סגורה עד להודעה חדשה. 

  • הרובע המוסלמי, העיר העתיקה, ירושלים
מערת צדקיהו סגורה לשיפוצים
  • צילום: מערת צדקיהוצילום: מערת צדקיהו
  • צילום: מערת צדקיהוצילום: מערת צדקיהו
  • צילום: מערת צדקיהוצילום: מערת צדקיהו
  • צילום: מערת צדקיהוצילום: מערת צדקיהו
  • מערת צדקיהו (צילום: רון פלד)מערת צדקיהו (צילום: רון פלד)
  • מערת צדקיהו (צילום: יחץ פמי)מערת צדקיהו (צילום: יחץ פמי)
  • מערת צדקיהו (צילום: יחץ פמי)מערת צדקיהו (צילום: יחץ פמי)
צילום: מערת צדקיהו
צילום: מערת צדקיהו
צילום: מערת צדקיהו
צילום: מערת צדקיהו
מערת צדקיהו (צילום: רון פלד)
מערת צדקיהו (צילום: יחץ פמי)
מערת צדקיהו (צילום: יחץ פמי)

מידע נוסף

דרכי הגעה

מבצעים והטבות

מערת צדקיהו סגורה לשיפוצים