K K K S TA

אגדות הלבנה: הצגות לילדים בבית אבי חייום ד'
20 במרץ 11:00

 • 072-3281853
 • המלך ג'ורג' 44, ירושלים
 • אירועי ילדים בבית אבי חי (עיצוב: סטודיו דוב אברמסון).

  תאריכים וזמנים

  פורים לילדים

  יום ד', יום ה', 20-21 במרץ 2019

  11:00 - 17:00

  המלך אהר'לה פורש

  יום ד', יום ה', 3-4 באפריל 2019

  המלך והצפרדע

  יום א', יום ב', יום ג', יום ד', יום ה', 7-11 באפריל 2019

  17:00

  הוסף ללוח שנה

  • יום ד' | 20 במרץ | 11:00 - 17:00

   2019-03-20 11:002019-03-20 17:00Asia/Jerusalemפורים לילדיםבית אבי חי מזמינים את הילדים וההורים לסדרת "אגדות הלבנה" - סדרת הצגות לילדים בהתאמה לחודשי השנה. טלפון: 072-3281853המלך ג'ורג' 44, ירושלים
  • יום ד' | 3 באפריל | 00:00 - 00:00

   2019-04-03 00:002019-04-03 00:00Asia/Jerusalemהמלך אהר'לה פורשבית אבי חי מזמינים את הילדים וההורים לסדרת "אגדות הלבנה" - סדרת הצגות לילדים בהתאמה לחודשי השנה. טלפון: 072-3281853המלך ג'ורג' 44, ירושלים
  • יום א' | 7 באפריל | 17:00 - 00:00

   2019-04-07 17:002019-04-07 00:00Asia/Jerusalemהמלך והצפרדע בית אבי חי מזמינים את הילדים וההורים לסדרת "אגדות הלבנה" - סדרת הצגות לילדים בהתאמה לחודשי השנה. טלפון: 072-3281853המלך ג'ורג' 44, ירושלים
  • יום ב' | 8 באפריל | 17:00 - 00:00

   2019-04-08 17:002019-04-08 00:00Asia/Jerusalemהמלך והצפרדע בית אבי חי מזמינים את הילדים וההורים לסדרת "אגדות הלבנה" - סדרת הצגות לילדים בהתאמה לחודשי השנה. טלפון: 072-3281853המלך ג'ורג' 44, ירושלים
  • יום ג' | 9 באפריל | 17:00 - 00:00

   2019-04-09 17:002019-04-09 00:00Asia/Jerusalemהמלך והצפרדע בית אבי חי מזמינים את הילדים וההורים לסדרת "אגדות הלבנה" - סדרת הצגות לילדים בהתאמה לחודשי השנה. טלפון: 072-3281853המלך ג'ורג' 44, ירושלים
  • יום ד' | 10 באפריל | 17:00 - 00:00

   2019-04-10 17:002019-04-10 00:00Asia/Jerusalemהמלך והצפרדע בית אבי חי מזמינים את הילדים וההורים לסדרת "אגדות הלבנה" - סדרת הצגות לילדים בהתאמה לחודשי השנה. טלפון: 072-3281853המלך ג'ורג' 44, ירושלים
  • יום ה' | 11 באפריל | 17:00 - 00:00

   2019-04-11 17:002019-04-11 00:00Asia/Jerusalemהמלך והצפרדע בית אבי חי מזמינים את הילדים וההורים לסדרת "אגדות הלבנה" - סדרת הצגות לילדים בהתאמה לחודשי השנה. טלפון: 072-3281853המלך ג'ורג' 44, ירושלים

  צור קשר

  אגדות הלבנה - המלך והצפרדע - הצגה לכבוד חודש ניסן

  פורים לילדים בבית אבי חי - שבת על הגג - מופע מוזיקלי לכל המשפחה

  מופע סיפור - המלך אהר'לה פורש

  תאריכים וזמנים

  פורים לילדים

  יום ד', יום ה', 20-21 במרץ 2019

  11:00 - 17:00

  המלך אהר'לה פורש

  יום ד', יום ה', 3-4 באפריל 2019

  המלך והצפרדע

  יום א', יום ב', יום ג', יום ד', יום ה', 7-11 באפריל 2019

  17:00

  הוסף ללוח שנה

  • יום ד' | 20 במרץ | 11:00 - 17:00

   2019-03-20 11:002019-03-20 17:00Asia/Jerusalemפורים לילדיםבית אבי חי מזמינים את הילדים וההורים לסדרת "אגדות הלבנה" - סדרת הצגות לילדים בהתאמה לחודשי השנה. טלפון: 072-3281853המלך ג'ורג' 44, ירושלים
  • יום ד' | 3 באפריל | 00:00 - 00:00

   2019-04-03 00:002019-04-03 00:00Asia/Jerusalemהמלך אהר'לה פורשבית אבי חי מזמינים את הילדים וההורים לסדרת "אגדות הלבנה" - סדרת הצגות לילדים בהתאמה לחודשי השנה. טלפון: 072-3281853המלך ג'ורג' 44, ירושלים
  • יום א' | 7 באפריל | 17:00 - 00:00

   2019-04-07 17:002019-04-07 00:00Asia/Jerusalemהמלך והצפרדע בית אבי חי מזמינים את הילדים וההורים לסדרת "אגדות הלבנה" - סדרת הצגות לילדים בהתאמה לחודשי השנה. טלפון: 072-3281853המלך ג'ורג' 44, ירושלים
  • יום ב' | 8 באפריל | 17:00 - 00:00

   2019-04-08 17:002019-04-08 00:00Asia/Jerusalemהמלך והצפרדע בית אבי חי מזמינים את הילדים וההורים לסדרת "אגדות הלבנה" - סדרת הצגות לילדים בהתאמה לחודשי השנה. טלפון: 072-3281853המלך ג'ורג' 44, ירושלים
  • יום ג' | 9 באפריל | 17:00 - 00:00

   2019-04-09 17:002019-04-09 00:00Asia/Jerusalemהמלך והצפרדע בית אבי חי מזמינים את הילדים וההורים לסדרת "אגדות הלבנה" - סדרת הצגות לילדים בהתאמה לחודשי השנה. טלפון: 072-3281853המלך ג'ורג' 44, ירושלים
  • יום ד' | 10 באפריל | 17:00 - 00:00

   2019-04-10 17:002019-04-10 00:00Asia/Jerusalemהמלך והצפרדע בית אבי חי מזמינים את הילדים וההורים לסדרת "אגדות הלבנה" - סדרת הצגות לילדים בהתאמה לחודשי השנה. טלפון: 072-3281853המלך ג'ורג' 44, ירושלים
  • יום ה' | 11 באפריל | 17:00 - 00:00

   2019-04-11 17:002019-04-11 00:00Asia/Jerusalemהמלך והצפרדע בית אבי חי מזמינים את הילדים וההורים לסדרת "אגדות הלבנה" - סדרת הצגות לילדים בהתאמה לחודשי השנה. טלפון: 072-3281853המלך ג'ורג' 44, ירושלים
  צור קשר

  צור קשר עם אגדות הלבנה: הצגות לילדים בבית אבי חי