K K 1 K S TA

אגדות הלבנה: הצגות לילדים בבית אבי חייום ג'
28 בינואר 17:00

 • 072-3281853
 • המלך ג'ורג' 44, ירושלים

  תאריכים וזמנים

  מרק מפתחות | חודש טבת

  יום ג', 28 בינואר 2020

  17:00

  עכברת העיר ועכברת הכפר | חודש כסלו

  יום ג', 4 בפברואר 2020

  17:00

  עכברת העיר ועכברת הכפר | חודש כסלו

  יום ד', 5 בפברואר 2020

  17:00

  עכברת העיר ועכברת הכפר | חודש כסלו

  יום ג', 11 בפברואר 2020

  17:00

  עכברת העיר ועכברת הכפר | חודש כסלו

  יום ה', 13 בפברואר 2020

  17:00

  שני כובעים | חודש אדר

  יום ד', 26 בפברואר 2020

  17:00

  שני כובעים | חודש אדר

  יום ה', 27 בפברואר 2020

  17:00

  שני כובעים | חודש אדר

  יום א', 1 במרץ 2020

  17:00

  שני כובעים | חודש אדר

  יום ג', 3 במרץ 2020

  17:00

  הוסף ללוח שנה

  • יום ג' | 28 בינואר | 17:00 - 00:00

   2020-01-28 17:002020-01-28 00:00Asia/Jerusalemמרק מפתחות | חודש טבת בית אבי חי מזמינים את הילדים וההורים לסדרת "אגדות הלבנה" - סדרת הצגות לילדים בהתאמה לחודשי השנה. טלפון: 072-3281853המלך ג'ורג' 44, ירושלים
  • יום ג' | 4 בפברואר | 17:00 - 00:00

   2020-02-04 17:002020-02-04 00:00Asia/Jerusalemעכברת העיר ועכברת הכפר | חודש כסלובית אבי חי מזמינים את הילדים וההורים לסדרת "אגדות הלבנה" - סדרת הצגות לילדים בהתאמה לחודשי השנה. טלפון: 072-3281853המלך ג'ורג' 44, ירושלים
  • יום ד' | 5 בפברואר | 17:00 - 00:00

   2020-02-05 17:002020-02-05 00:00Asia/Jerusalemעכברת העיר ועכברת הכפר | חודש כסלובית אבי חי מזמינים את הילדים וההורים לסדרת "אגדות הלבנה" - סדרת הצגות לילדים בהתאמה לחודשי השנה. טלפון: 072-3281853המלך ג'ורג' 44, ירושלים
  • יום ג' | 11 בפברואר | 17:00 - 00:00

   2020-02-11 17:002020-02-11 00:00Asia/Jerusalemעכברת העיר ועכברת הכפר | חודש כסלובית אבי חי מזמינים את הילדים וההורים לסדרת "אגדות הלבנה" - סדרת הצגות לילדים בהתאמה לחודשי השנה. טלפון: 072-3281853המלך ג'ורג' 44, ירושלים
  • יום ה' | 13 בפברואר | 17:00 - 00:00

   2020-02-13 17:002020-02-13 00:00Asia/Jerusalemעכברת העיר ועכברת הכפר | חודש כסלובית אבי חי מזמינים את הילדים וההורים לסדרת "אגדות הלבנה" - סדרת הצגות לילדים בהתאמה לחודשי השנה. טלפון: 072-3281853המלך ג'ורג' 44, ירושלים
  • יום ד' | 26 בפברואר | 17:00 - 00:00

   2020-02-26 17:002020-02-26 00:00Asia/Jerusalemשני כובעים | חודש אדרבית אבי חי מזמינים את הילדים וההורים לסדרת "אגדות הלבנה" - סדרת הצגות לילדים בהתאמה לחודשי השנה. טלפון: 072-3281853המלך ג'ורג' 44, ירושלים
  • יום ה' | 27 בפברואר | 17:00 - 00:00

   2020-02-27 17:002020-02-27 00:00Asia/Jerusalemשני כובעים | חודש אדרבית אבי חי מזמינים את הילדים וההורים לסדרת "אגדות הלבנה" - סדרת הצגות לילדים בהתאמה לחודשי השנה. טלפון: 072-3281853המלך ג'ורג' 44, ירושלים
  • יום א' | 1 במרץ | 17:00 - 00:00

   2020-03-01 17:002020-03-01 00:00Asia/Jerusalemשני כובעים | חודש אדרבית אבי חי מזמינים את הילדים וההורים לסדרת "אגדות הלבנה" - סדרת הצגות לילדים בהתאמה לחודשי השנה. טלפון: 072-3281853המלך ג'ורג' 44, ירושלים
  • יום ג' | 3 במרץ | 17:00 - 00:00

   2020-03-03 17:002020-03-03 00:00Asia/Jerusalemשני כובעים | חודש אדרבית אבי חי מזמינים את הילדים וההורים לסדרת "אגדות הלבנה" - סדרת הצגות לילדים בהתאמה לחודשי השנה. טלפון: 072-3281853המלך ג'ורג' 44, ירושלים

  צור קשר

  מרק מפתחות | חודש טבת

  עכברת העיר ועכברת הכפר | חודש שבט

  שני כובעים | חודש אדר

  תאריכים וזמנים

  מרק מפתחות | חודש טבת

  יום ג', 28 בינואר 2020

  17:00

  עכברת העיר ועכברת הכפר | חודש כסלו

  יום ג', 4 בפברואר 2020

  17:00

  עכברת העיר ועכברת הכפר | חודש כסלו

  יום ד', 5 בפברואר 2020

  17:00

  עכברת העיר ועכברת הכפר | חודש כסלו

  יום ג', 11 בפברואר 2020

  17:00

  עכברת העיר ועכברת הכפר | חודש כסלו

  יום ה', 13 בפברואר 2020

  17:00

  שני כובעים | חודש אדר

  יום ד', 26 בפברואר 2020

  17:00

  שני כובעים | חודש אדר

  יום ה', 27 בפברואר 2020

  17:00

  שני כובעים | חודש אדר

  יום א', 1 במרץ 2020

  17:00

  שני כובעים | חודש אדר

  יום ג', 3 במרץ 2020

  17:00

  הוסף ללוח שנה

  • יום ג' | 28 בינואר | 17:00 - 00:00

   2020-01-28 17:002020-01-28 00:00Asia/Jerusalemמרק מפתחות | חודש טבת בית אבי חי מזמינים את הילדים וההורים לסדרת "אגדות הלבנה" - סדרת הצגות לילדים בהתאמה לחודשי השנה. טלפון: 072-3281853המלך ג'ורג' 44, ירושלים
  • יום ג' | 4 בפברואר | 17:00 - 00:00

   2020-02-04 17:002020-02-04 00:00Asia/Jerusalemעכברת העיר ועכברת הכפר | חודש כסלובית אבי חי מזמינים את הילדים וההורים לסדרת "אגדות הלבנה" - סדרת הצגות לילדים בהתאמה לחודשי השנה. טלפון: 072-3281853המלך ג'ורג' 44, ירושלים
  • יום ד' | 5 בפברואר | 17:00 - 00:00

   2020-02-05 17:002020-02-05 00:00Asia/Jerusalemעכברת העיר ועכברת הכפר | חודש כסלובית אבי חי מזמינים את הילדים וההורים לסדרת "אגדות הלבנה" - סדרת הצגות לילדים בהתאמה לחודשי השנה. טלפון: 072-3281853המלך ג'ורג' 44, ירושלים
  • יום ג' | 11 בפברואר | 17:00 - 00:00

   2020-02-11 17:002020-02-11 00:00Asia/Jerusalemעכברת העיר ועכברת הכפר | חודש כסלובית אבי חי מזמינים את הילדים וההורים לסדרת "אגדות הלבנה" - סדרת הצגות לילדים בהתאמה לחודשי השנה. טלפון: 072-3281853המלך ג'ורג' 44, ירושלים
  • יום ה' | 13 בפברואר | 17:00 - 00:00

   2020-02-13 17:002020-02-13 00:00Asia/Jerusalemעכברת העיר ועכברת הכפר | חודש כסלובית אבי חי מזמינים את הילדים וההורים לסדרת "אגדות הלבנה" - סדרת הצגות לילדים בהתאמה לחודשי השנה. טלפון: 072-3281853המלך ג'ורג' 44, ירושלים
  • יום ד' | 26 בפברואר | 17:00 - 00:00

   2020-02-26 17:002020-02-26 00:00Asia/Jerusalemשני כובעים | חודש אדרבית אבי חי מזמינים את הילדים וההורים לסדרת "אגדות הלבנה" - סדרת הצגות לילדים בהתאמה לחודשי השנה. טלפון: 072-3281853המלך ג'ורג' 44, ירושלים
  • יום ה' | 27 בפברואר | 17:00 - 00:00

   2020-02-27 17:002020-02-27 00:00Asia/Jerusalemשני כובעים | חודש אדרבית אבי חי מזמינים את הילדים וההורים לסדרת "אגדות הלבנה" - סדרת הצגות לילדים בהתאמה לחודשי השנה. טלפון: 072-3281853המלך ג'ורג' 44, ירושלים
  • יום א' | 1 במרץ | 17:00 - 00:00

   2020-03-01 17:002020-03-01 00:00Asia/Jerusalemשני כובעים | חודש אדרבית אבי חי מזמינים את הילדים וההורים לסדרת "אגדות הלבנה" - סדרת הצגות לילדים בהתאמה לחודשי השנה. טלפון: 072-3281853המלך ג'ורג' 44, ירושלים
  • יום ג' | 3 במרץ | 17:00 - 00:00

   2020-03-03 17:002020-03-03 00:00Asia/Jerusalemשני כובעים | חודש אדרבית אבי חי מזמינים את הילדים וההורים לסדרת "אגדות הלבנה" - סדרת הצגות לילדים בהתאמה לחודשי השנה. טלפון: 072-3281853המלך ג'ורג' 44, ירושלים
  צור קשר

  צור קשר עם אגדות הלבנה: הצגות לילדים בבית אבי חי