K K K S TA

אגדות הלבנה: הצגות לילדים בבית אבי חייום ה'
19 בספטמבר 17:00

 • 072-3281853
 • המלך ג'ורג' 44, ירושלים

  תאריכים וזמנים

  יום ה', 19 בספטמבר 2019

  17:00

  יום ה', 3 באוקטובר 2019

  17:00

  יום א', 6 באוקטובר 2019

  17:00

  יום ב', 7 באוקטובר 2019

  17:00

  יום ה', 10 באוקטובר 2019

  17:00

  הוסף ללוח שנה

  • יום ה' | 19 בספטמבר | 17:00 - 00:00

   2019-09-19 17:002019-09-19 00:00Asia/Jerusalemאגדות הלבנה: הצגות לילדים בבית אבי חיבית אבי חי מזמינים את הילדים וההורים לסדרת "אגדות הלבנה" - סדרת הצגות לילדים בהתאמה לחודשי השנה. טלפון: 072-3281853המלך ג'ורג' 44, ירושלים
  • יום ה' | 3 באוקטובר | 17:00 - 00:00

   2019-10-03 17:002019-10-03 00:00Asia/Jerusalemאגדות הלבנה: הצגות לילדים בבית אבי חיבית אבי חי מזמינים את הילדים וההורים לסדרת "אגדות הלבנה" - סדרת הצגות לילדים בהתאמה לחודשי השנה. טלפון: 072-3281853המלך ג'ורג' 44, ירושלים
  • יום א' | 6 באוקטובר | 17:00 - 00:00

   2019-10-06 17:002019-10-06 00:00Asia/Jerusalemאגדות הלבנה: הצגות לילדים בבית אבי חיבית אבי חי מזמינים את הילדים וההורים לסדרת "אגדות הלבנה" - סדרת הצגות לילדים בהתאמה לחודשי השנה. טלפון: 072-3281853המלך ג'ורג' 44, ירושלים
  • יום ב' | 7 באוקטובר | 17:00 - 00:00

   2019-10-07 17:002019-10-07 00:00Asia/Jerusalemאגדות הלבנה: הצגות לילדים בבית אבי חיבית אבי חי מזמינים את הילדים וההורים לסדרת "אגדות הלבנה" - סדרת הצגות לילדים בהתאמה לחודשי השנה. טלפון: 072-3281853המלך ג'ורג' 44, ירושלים
  • יום ה' | 10 באוקטובר | 17:00 - 00:00

   2019-10-10 17:002019-10-10 00:00Asia/Jerusalemאגדות הלבנה: הצגות לילדים בבית אבי חיבית אבי חי מזמינים את הילדים וההורים לסדרת "אגדות הלבנה" - סדרת הצגות לילדים בהתאמה לחודשי השנה. טלפון: 072-3281853המלך ג'ורג' 44, ירושלים

  צור קשר

  חתוליים | חודש אלול

  האישה והרוח | חודש תשרי

  תאריכים וזמנים

  יום ה', 19 בספטמבר 2019

  17:00

  יום ה', 3 באוקטובר 2019

  17:00

  יום א', 6 באוקטובר 2019

  17:00

  יום ב', 7 באוקטובר 2019

  17:00

  יום ה', 10 באוקטובר 2019

  17:00

  הוסף ללוח שנה

  • יום ה' | 19 בספטמבר | 17:00 - 00:00

   2019-09-19 17:002019-09-19 00:00Asia/Jerusalemאגדות הלבנה: הצגות לילדים בבית אבי חיבית אבי חי מזמינים את הילדים וההורים לסדרת "אגדות הלבנה" - סדרת הצגות לילדים בהתאמה לחודשי השנה. טלפון: 072-3281853המלך ג'ורג' 44, ירושלים
  • יום ה' | 3 באוקטובר | 17:00 - 00:00

   2019-10-03 17:002019-10-03 00:00Asia/Jerusalemאגדות הלבנה: הצגות לילדים בבית אבי חיבית אבי חי מזמינים את הילדים וההורים לסדרת "אגדות הלבנה" - סדרת הצגות לילדים בהתאמה לחודשי השנה. טלפון: 072-3281853המלך ג'ורג' 44, ירושלים
  • יום א' | 6 באוקטובר | 17:00 - 00:00

   2019-10-06 17:002019-10-06 00:00Asia/Jerusalemאגדות הלבנה: הצגות לילדים בבית אבי חיבית אבי חי מזמינים את הילדים וההורים לסדרת "אגדות הלבנה" - סדרת הצגות לילדים בהתאמה לחודשי השנה. טלפון: 072-3281853המלך ג'ורג' 44, ירושלים
  • יום ב' | 7 באוקטובר | 17:00 - 00:00

   2019-10-07 17:002019-10-07 00:00Asia/Jerusalemאגדות הלבנה: הצגות לילדים בבית אבי חיבית אבי חי מזמינים את הילדים וההורים לסדרת "אגדות הלבנה" - סדרת הצגות לילדים בהתאמה לחודשי השנה. טלפון: 072-3281853המלך ג'ורג' 44, ירושלים
  • יום ה' | 10 באוקטובר | 17:00 - 00:00

   2019-10-10 17:002019-10-10 00:00Asia/Jerusalemאגדות הלבנה: הצגות לילדים בבית אבי חיבית אבי חי מזמינים את הילדים וההורים לסדרת "אגדות הלבנה" - סדרת הצגות לילדים בהתאמה לחודשי השנה. טלפון: 072-3281853המלך ג'ורג' 44, ירושלים
  צור קשר

  צור קשר עם אגדות הלבנה: הצגות לילדים בבית אבי חי