K K 1 K S TA

ליין הופעות ג'אז קלאב בטרמינל התחנה הראשונהיום ג'
31 במרץ 21:00

 • 072-3932869
 • מתחם התחנה הראשונה, דוד רמז 4, ירושלים
 • ערבי ג'אז קלאב בטרמינל (גרפיקה: באדיבות טרמינל התחנה הראשונה)
 • ערבי ג'אז קלאב בטרמינל (צילום: באדיבות טרמינל התחנה הראשונה)

  תאריכים וזמנים

  שלישי (חוזר כל שבוע)

  21:00

  הוסף ללוח שנה

  • יום ג' | 31 במרץ | 21:00 - 00:00

   2020-03-31 21:002020-03-31 00:00Asia/Jerusalemליין הופעות ג'אז קלאב בטרמינל התחנה הראשונההטרמינל במתחם התחנה מזמין אתכם להצטרף בכל שלישי לליין ערבי ג'אז מטורף עם קטעים וחומרים מקוריים לצד מחוות לאומנים הכי גדולים בז'אנר! טלפון: 072-3932869מתחם התחנה הראשונה, דוד רמז 4, ירושלים
  • יום ג' | 7 באפריל | 21:00 - 00:00

   2020-04-07 21:002020-04-07 00:00Asia/Jerusalemליין הופעות ג'אז קלאב בטרמינל התחנה הראשונההטרמינל במתחם התחנה מזמין אתכם להצטרף בכל שלישי לליין ערבי ג'אז מטורף עם קטעים וחומרים מקוריים לצד מחוות לאומנים הכי גדולים בז'אנר! טלפון: 072-3932869מתחם התחנה הראשונה, דוד רמז 4, ירושלים
  • יום ג' | 14 באפריל | 21:00 - 00:00

   2020-04-14 21:002020-04-14 00:00Asia/Jerusalemליין הופעות ג'אז קלאב בטרמינל התחנה הראשונההטרמינל במתחם התחנה מזמין אתכם להצטרף בכל שלישי לליין ערבי ג'אז מטורף עם קטעים וחומרים מקוריים לצד מחוות לאומנים הכי גדולים בז'אנר! טלפון: 072-3932869מתחם התחנה הראשונה, דוד רמז 4, ירושלים
  • יום ג' | 21 באפריל | 21:00 - 00:00

   2020-04-21 21:002020-04-21 00:00Asia/Jerusalemליין הופעות ג'אז קלאב בטרמינל התחנה הראשונההטרמינל במתחם התחנה מזמין אתכם להצטרף בכל שלישי לליין ערבי ג'אז מטורף עם קטעים וחומרים מקוריים לצד מחוות לאומנים הכי גדולים בז'אנר! טלפון: 072-3932869מתחם התחנה הראשונה, דוד רמז 4, ירושלים
  • יום ג' | 28 באפריל | 21:00 - 00:00

   2020-04-28 21:002020-04-28 00:00Asia/Jerusalemליין הופעות ג'אז קלאב בטרמינל התחנה הראשונההטרמינל במתחם התחנה מזמין אתכם להצטרף בכל שלישי לליין ערבי ג'אז מטורף עם קטעים וחומרים מקוריים לצד מחוות לאומנים הכי גדולים בז'אנר! טלפון: 072-3932869מתחם התחנה הראשונה, דוד רמז 4, ירושלים

  תאריכים וזמנים

  שלישי (חוזר כל שבוע)

  21:00

  הוסף ללוח שנה

  • יום ג' | 31 במרץ | 21:00 - 00:00

   2020-03-31 21:002020-03-31 00:00Asia/Jerusalemליין הופעות ג'אז קלאב בטרמינל התחנה הראשונההטרמינל במתחם התחנה מזמין אתכם להצטרף בכל שלישי לליין ערבי ג'אז מטורף עם קטעים וחומרים מקוריים לצד מחוות לאומנים הכי גדולים בז'אנר! טלפון: 072-3932869מתחם התחנה הראשונה, דוד רמז 4, ירושלים
  • יום ג' | 7 באפריל | 21:00 - 00:00

   2020-04-07 21:002020-04-07 00:00Asia/Jerusalemליין הופעות ג'אז קלאב בטרמינל התחנה הראשונההטרמינל במתחם התחנה מזמין אתכם להצטרף בכל שלישי לליין ערבי ג'אז מטורף עם קטעים וחומרים מקוריים לצד מחוות לאומנים הכי גדולים בז'אנר! טלפון: 072-3932869מתחם התחנה הראשונה, דוד רמז 4, ירושלים
  • יום ג' | 14 באפריל | 21:00 - 00:00

   2020-04-14 21:002020-04-14 00:00Asia/Jerusalemליין הופעות ג'אז קלאב בטרמינל התחנה הראשונההטרמינל במתחם התחנה מזמין אתכם להצטרף בכל שלישי לליין ערבי ג'אז מטורף עם קטעים וחומרים מקוריים לצד מחוות לאומנים הכי גדולים בז'אנר! טלפון: 072-3932869מתחם התחנה הראשונה, דוד רמז 4, ירושלים
  • יום ג' | 21 באפריל | 21:00 - 00:00

   2020-04-21 21:002020-04-21 00:00Asia/Jerusalemליין הופעות ג'אז קלאב בטרמינל התחנה הראשונההטרמינל במתחם התחנה מזמין אתכם להצטרף בכל שלישי לליין ערבי ג'אז מטורף עם קטעים וחומרים מקוריים לצד מחוות לאומנים הכי גדולים בז'אנר! טלפון: 072-3932869מתחם התחנה הראשונה, דוד רמז 4, ירושלים
  • יום ג' | 28 באפריל | 21:00 - 00:00

   2020-04-28 21:002020-04-28 00:00Asia/Jerusalemליין הופעות ג'אז קלאב בטרמינל התחנה הראשונההטרמינל במתחם התחנה מזמין אתכם להצטרף בכל שלישי לליין ערבי ג'אז מטורף עם קטעים וחומרים מקוריים לצד מחוות לאומנים הכי גדולים בז'אנר! טלפון: 072-3932869מתחם התחנה הראשונה, דוד רמז 4, ירושלים