K K K S TA

סיור במגדל דוד בעקבות העדויות הארכיאולוגיות לימי הפאר והעושר של ירושלים ולארמונו של הורדוסיום ה'
21 בפברואר 10:30

יציאה מ: מוזיאון מגדל דוד

 • 072-3384997
 • מגדל דוד, ירושלים

i
החל מ ₪35 / לאדם

 • בעקבות הורדוס, סיור במוזיאון מגדל דוד (צילום: שני קציר)
 • משך
  שעתיים
 • ימי יציאה
  חמישי

תאריכים וזמנים

חמישי (חוזר כל שבוע)

10:30 - 12:30

הוסף ללוח שנה

 • יום ה' | 21 בפברואר | 10:30 - 12:30

  2019-02-21 10:302019-02-21 12:30Asia/Jerusalemסיור במגדל דוד בעקבות העדויות הארכיאולוגיות לימי הפאר והעושר של ירושלים ולארמונו של הורדוסהצטרפו לסיור חווייתי בו תראו באור אחר את מוזיאון מגדל דוד, ותוכלו לסייר במוזיאון, בחפיר המצודה והקישלה בעקבות הורדוס.  טלפון: 072-3384997מגדל דוד, ירושלים
 • יום ה' | 28 בפברואר | 10:30 - 12:30

  2019-02-28 10:302019-02-28 12:30Asia/Jerusalemסיור במגדל דוד בעקבות העדויות הארכיאולוגיות לימי הפאר והעושר של ירושלים ולארמונו של הורדוסהצטרפו לסיור חווייתי בו תראו באור אחר את מוזיאון מגדל דוד, ותוכלו לסייר במוזיאון, בחפיר המצודה והקישלה בעקבות הורדוס.  טלפון: 072-3384997מגדל דוד, ירושלים
 • יום ה' | 7 במרץ | 10:30 - 12:30

  2019-03-07 10:302019-03-07 12:30Asia/Jerusalemסיור במגדל דוד בעקבות העדויות הארכיאולוגיות לימי הפאר והעושר של ירושלים ולארמונו של הורדוסהצטרפו לסיור חווייתי בו תראו באור אחר את מוזיאון מגדל דוד, ותוכלו לסייר במוזיאון, בחפיר המצודה והקישלה בעקבות הורדוס.  טלפון: 072-3384997מגדל דוד, ירושלים
 • יום ה' | 14 במרץ | 10:30 - 12:30

  2019-03-14 10:302019-03-14 12:30Asia/Jerusalemסיור במגדל דוד בעקבות העדויות הארכיאולוגיות לימי הפאר והעושר של ירושלים ולארמונו של הורדוסהצטרפו לסיור חווייתי בו תראו באור אחר את מוזיאון מגדל דוד, ותוכלו לסייר במוזיאון, בחפיר המצודה והקישלה בעקבות הורדוס.  טלפון: 072-3384997מגדל דוד, ירושלים
 • יום ה' | 21 במרץ | 10:30 - 12:30

  2019-03-21 10:302019-03-21 12:30Asia/Jerusalemסיור במגדל דוד בעקבות העדויות הארכיאולוגיות לימי הפאר והעושר של ירושלים ולארמונו של הורדוסהצטרפו לסיור חווייתי בו תראו באור אחר את מוזיאון מגדל דוד, ותוכלו לסייר במוזיאון, בחפיר המצודה והקישלה בעקבות הורדוס.  טלפון: 072-3384997מגדל דוד, ירושלים

מחירון

תאריכים וזמנים

חמישי (חוזר כל שבוע)

10:30 - 12:30

הוסף ללוח שנה

 • יום ה' | 21 בפברואר | 10:30 - 12:30

  2019-02-21 10:302019-02-21 12:30Asia/Jerusalemסיור במגדל דוד בעקבות העדויות הארכיאולוגיות לימי הפאר והעושר של ירושלים ולארמונו של הורדוסהצטרפו לסיור חווייתי בו תראו באור אחר את מוזיאון מגדל דוד, ותוכלו לסייר במוזיאון, בחפיר המצודה והקישלה בעקבות הורדוס.  טלפון: 072-3384997מגדל דוד, ירושלים
 • יום ה' | 28 בפברואר | 10:30 - 12:30

  2019-02-28 10:302019-02-28 12:30Asia/Jerusalemסיור במגדל דוד בעקבות העדויות הארכיאולוגיות לימי הפאר והעושר של ירושלים ולארמונו של הורדוסהצטרפו לסיור חווייתי בו תראו באור אחר את מוזיאון מגדל דוד, ותוכלו לסייר במוזיאון, בחפיר המצודה והקישלה בעקבות הורדוס.  טלפון: 072-3384997מגדל דוד, ירושלים
 • יום ה' | 7 במרץ | 10:30 - 12:30

  2019-03-07 10:302019-03-07 12:30Asia/Jerusalemסיור במגדל דוד בעקבות העדויות הארכיאולוגיות לימי הפאר והעושר של ירושלים ולארמונו של הורדוסהצטרפו לסיור חווייתי בו תראו באור אחר את מוזיאון מגדל דוד, ותוכלו לסייר במוזיאון, בחפיר המצודה והקישלה בעקבות הורדוס.  טלפון: 072-3384997מגדל דוד, ירושלים
 • יום ה' | 14 במרץ | 10:30 - 12:30

  2019-03-14 10:302019-03-14 12:30Asia/Jerusalemסיור במגדל דוד בעקבות העדויות הארכיאולוגיות לימי הפאר והעושר של ירושלים ולארמונו של הורדוסהצטרפו לסיור חווייתי בו תראו באור אחר את מוזיאון מגדל דוד, ותוכלו לסייר במוזיאון, בחפיר המצודה והקישלה בעקבות הורדוס.  טלפון: 072-3384997מגדל דוד, ירושלים
 • יום ה' | 21 במרץ | 10:30 - 12:30

  2019-03-21 10:302019-03-21 12:30Asia/Jerusalemסיור במגדל דוד בעקבות העדויות הארכיאולוגיות לימי הפאר והעושר של ירושלים ולארמונו של הורדוסהצטרפו לסיור חווייתי בו תראו באור אחר את מוזיאון מגדל דוד, ותוכלו לסייר במוזיאון, בחפיר המצודה והקישלה בעקבות הורדוס.  טלפון: 072-3384997מגדל דוד, ירושלים

הרשמה לסיור: סיור במגדל דוד בעקבות העדויות הארכיאולוגיות לימי הפאר והעושר של ירושלים ולארמונו של הורדוס