K K K S TA

סיור מתחדשים במרכז העיריום ש' | 11 במאי | 10:00

 • גשר בירושלים (צילום:מיכל בר)
 • משך
  עד 3 שעות
 • שעת התחלה
  10:00
 • ימי יציאה
  שבת

תאריכים וזמנים

יום ש', 11 במאי 2019

10:00 - 13:00

יום ש', 9 בנובמבר 2019

10:00 - 13:00

הוסף ללוח שנה

 • יום ש' | 11 במאי | 10:00 - 13:00

  2019-05-11 10:002019-05-11 13:00Asia/Jerusalemסיור מתחדשים במרכז העיראפילו אחרי 3,000 שנה ירושלים מתהדרת בחידושים ושינויים. מרכז העיר המתחדש, רחובות הולנדים נקיים מרכבים ומתהדרים בימי החול, בבתי קפה קטנים וגם גדולים.
 • יום ש' | 9 בנובמבר | 10:00 - 13:00

  2019-11-09 10:002019-11-09 13:00Asia/Jerusalemסיור מתחדשים במרכז העיראפילו אחרי 3,000 שנה ירושלים מתהדרת בחידושים ושינויים. מרכז העיר המתחדש, רחובות הולנדים נקיים מרכבים ומתהדרים בימי החול, בבתי קפה קטנים וגם גדולים.

תאריכים וזמנים

יום ש', 11 במאי 2019

10:00 - 13:00

יום ש', 9 בנובמבר 2019

10:00 - 13:00

הוסף ללוח שנה

 • יום ש' | 11 במאי | 10:00 - 13:00

  2019-05-11 10:002019-05-11 13:00Asia/Jerusalemסיור מתחדשים במרכז העיראפילו אחרי 3,000 שנה ירושלים מתהדרת בחידושים ושינויים. מרכז העיר המתחדש, רחובות הולנדים נקיים מרכבים ומתהדרים בימי החול, בבתי קפה קטנים וגם גדולים.
 • יום ש' | 9 בנובמבר | 10:00 - 13:00

  2019-11-09 10:002019-11-09 13:00Asia/Jerusalemסיור מתחדשים במרכז העיראפילו אחרי 3,000 שנה ירושלים מתהדרת בחידושים ושינויים. מרכז העיר המתחדש, רחובות הולנדים נקיים מרכבים ומתהדרים בימי החול, בבתי קפה קטנים וגם גדולים.