K K K S TA

שאון חורף – פסטיבל תרבות 2019יום ב' | 4 בפברואר | 19:00

 • מרכז העיר, ירושלים

  תאריכים וזמנים

  שני

  19:00 - 00:00

  שאון חורף יתקיים בתאריכים הבאים:

  5 בפברואר
  12 בפברואר
  19 בפברואר
  26 בפברואר

  הוסף ללוח שנה

  • יום ב' | 4 בפברואר | 19:00 - 00:00

   2019-02-04 19:002019-02-04 00:00Asia/Jerusalemשאון חורף – פסטיבל תרבות 2019הסדרה החורפית המוצלחת שאון חורף כוללת עשרות אירועי תרבות ברחובות מרכז העיר, המנסים לשאוב מהיסודות העכשוויים של ההוויה החברתית – תרבותית של ירושלים.מרכז העיר, ירושלים
  • יום ב' | 11 בפברואר | 19:00 - 00:00

   2019-02-11 19:002019-02-11 00:00Asia/Jerusalemשאון חורף – פסטיבל תרבות 2019הסדרה החורפית המוצלחת שאון חורף כוללת עשרות אירועי תרבות ברחובות מרכז העיר, המנסים לשאוב מהיסודות העכשוויים של ההוויה החברתית – תרבותית של ירושלים.מרכז העיר, ירושלים
  • יום ב' | 18 בפברואר | 19:00 - 00:00

   2019-02-18 19:002019-02-18 00:00Asia/Jerusalemשאון חורף – פסטיבל תרבות 2019הסדרה החורפית המוצלחת שאון חורף כוללת עשרות אירועי תרבות ברחובות מרכז העיר, המנסים לשאוב מהיסודות העכשוויים של ההוויה החברתית – תרבותית של ירושלים.מרכז העיר, ירושלים
  • יום ב' | 25 בפברואר | 19:00 - 00:00

   2019-02-25 19:002019-02-25 00:00Asia/Jerusalemשאון חורף – פסטיבל תרבות 2019הסדרה החורפית המוצלחת שאון חורף כוללת עשרות אירועי תרבות ברחובות מרכז העיר, המנסים לשאוב מהיסודות העכשוויים של ההוויה החברתית – תרבותית של ירושלים.מרכז העיר, ירושלים

  דמי כניסה

  תאריכים וזמנים

  שני

  19:00 - 00:00

  שאון חורף יתקיים בתאריכים הבאים:

  5 בפברואר
  12 בפברואר
  19 בפברואר
  26 בפברואר

  הוסף ללוח שנה

  • יום ב' | 4 בפברואר | 19:00 - 00:00

   2019-02-04 19:002019-02-04 00:00Asia/Jerusalemשאון חורף – פסטיבל תרבות 2019הסדרה החורפית המוצלחת שאון חורף כוללת עשרות אירועי תרבות ברחובות מרכז העיר, המנסים לשאוב מהיסודות העכשוויים של ההוויה החברתית – תרבותית של ירושלים.מרכז העיר, ירושלים
  • יום ב' | 11 בפברואר | 19:00 - 00:00

   2019-02-11 19:002019-02-11 00:00Asia/Jerusalemשאון חורף – פסטיבל תרבות 2019הסדרה החורפית המוצלחת שאון חורף כוללת עשרות אירועי תרבות ברחובות מרכז העיר, המנסים לשאוב מהיסודות העכשוויים של ההוויה החברתית – תרבותית של ירושלים.מרכז העיר, ירושלים
  • יום ב' | 18 בפברואר | 19:00 - 00:00

   2019-02-18 19:002019-02-18 00:00Asia/Jerusalemשאון חורף – פסטיבל תרבות 2019הסדרה החורפית המוצלחת שאון חורף כוללת עשרות אירועי תרבות ברחובות מרכז העיר, המנסים לשאוב מהיסודות העכשוויים של ההוויה החברתית – תרבותית של ירושלים.מרכז העיר, ירושלים
  • יום ב' | 25 בפברואר | 19:00 - 00:00

   2019-02-25 19:002019-02-25 00:00Asia/Jerusalemשאון חורף – פסטיבל תרבות 2019הסדרה החורפית המוצלחת שאון חורף כוללת עשרות אירועי תרבות ברחובות מרכז העיר, המנסים לשאוב מהיסודות העכשוויים של ההוויה החברתית – תרבותית של ירושלים.מרכז העיר, ירושלים