K K 1 K S TA

שאון חורף 2020 – פסטיבל תרבותיום ב' | 3 בפברואר | 19:00

אירועי שאון חורף 2020 יתעדכנו סמוך למועד. בינתיים, אתם מוזמנים להתרשם מאירועי השנה שעברה. 

 • מרכז העיר, ירושלים
 • שאון חורף - פסטיבל תרבות (צילום: דניאל שיטרית).
 • שאון חורף - פסטיבל תרבות (צילום: דניאל שיטרית).
 • שאון חורף - פסטיבל תרבות (צילום: דניאל שיטרית).
 • שאון חורף - פסטיבל תרבות (צילום: הדר בשארי).
 • שאון חורף - פסטיבל תרבות (צילום: הדר בשארי).
 • שאון חורף - פסטיבל תרבות (צילום: הדר בשארי).
 • שאון חורף - פסטיבל תרבות (צילום: הדר בשארי).
 • שאון חורף - פסטיבל תרבות (צילום: הדר בשארי).
 • שאון חורף - פסטיבל תרבות (צילום: הדר בשארי).
 • שאון חורף - פסטיבל תרבות (צילום: הדר בשארי).

  תאריכים וזמנים

  שני (חוזר כל שבוע)

  19:00 - 00:00

  שאון חורף יתקיים בתאריכים הבאים:

  3 בפברואר
  10 בפברואר
  17 בפברואר
  24 בפברואר

  הוסף ללוח שנה

  • יום ב' | 3 בפברואר | 19:00 - 00:00

   2020-02-03 19:002020-02-03 00:00Asia/Jerusalemשאון חורף 2020 – פסטיבל תרבותהסדרה החורפית המוצלחת שאון חורף כוללת עשרות אירועי תרבות ברחובות מרכז העיר, המנסים לשאוב מהיסודות העכשוויים של ההוויה החברתית – תרבותית של ירושלים.מרכז העיר, ירושלים
  • יום ב' | 10 בפברואר | 19:00 - 00:00

   2020-02-10 19:002020-02-10 00:00Asia/Jerusalemשאון חורף 2020 – פסטיבל תרבותהסדרה החורפית המוצלחת שאון חורף כוללת עשרות אירועי תרבות ברחובות מרכז העיר, המנסים לשאוב מהיסודות העכשוויים של ההוויה החברתית – תרבותית של ירושלים.מרכז העיר, ירושלים
  • יום ב' | 17 בפברואר | 19:00 - 00:00

   2020-02-17 19:002020-02-17 00:00Asia/Jerusalemשאון חורף 2020 – פסטיבל תרבותהסדרה החורפית המוצלחת שאון חורף כוללת עשרות אירועי תרבות ברחובות מרכז העיר, המנסים לשאוב מהיסודות העכשוויים של ההוויה החברתית – תרבותית של ירושלים.מרכז העיר, ירושלים
  • יום ב' | 24 בפברואר | 19:00 - 00:00

   2020-02-24 19:002020-02-24 00:00Asia/Jerusalemשאון חורף 2020 – פסטיבל תרבותהסדרה החורפית המוצלחת שאון חורף כוללת עשרות אירועי תרבות ברחובות מרכז העיר, המנסים לשאוב מהיסודות העכשוויים של ההוויה החברתית – תרבותית של ירושלים.מרכז העיר, ירושלים

  דמי כניסה

  תאריכים וזמנים

  שני (חוזר כל שבוע)

  19:00 - 00:00

  שאון חורף יתקיים בתאריכים הבאים:

  3 בפברואר
  10 בפברואר
  17 בפברואר
  24 בפברואר

  הוסף ללוח שנה

  • יום ב' | 3 בפברואר | 19:00 - 00:00

   2020-02-03 19:002020-02-03 00:00Asia/Jerusalemשאון חורף 2020 – פסטיבל תרבותהסדרה החורפית המוצלחת שאון חורף כוללת עשרות אירועי תרבות ברחובות מרכז העיר, המנסים לשאוב מהיסודות העכשוויים של ההוויה החברתית – תרבותית של ירושלים.מרכז העיר, ירושלים
  • יום ב' | 10 בפברואר | 19:00 - 00:00

   2020-02-10 19:002020-02-10 00:00Asia/Jerusalemשאון חורף 2020 – פסטיבל תרבותהסדרה החורפית המוצלחת שאון חורף כוללת עשרות אירועי תרבות ברחובות מרכז העיר, המנסים לשאוב מהיסודות העכשוויים של ההוויה החברתית – תרבותית של ירושלים.מרכז העיר, ירושלים
  • יום ב' | 17 בפברואר | 19:00 - 00:00

   2020-02-17 19:002020-02-17 00:00Asia/Jerusalemשאון חורף 2020 – פסטיבל תרבותהסדרה החורפית המוצלחת שאון חורף כוללת עשרות אירועי תרבות ברחובות מרכז העיר, המנסים לשאוב מהיסודות העכשוויים של ההוויה החברתית – תרבותית של ירושלים.מרכז העיר, ירושלים
  • יום ב' | 24 בפברואר | 19:00 - 00:00

   2020-02-24 19:002020-02-24 00:00Asia/Jerusalemשאון חורף 2020 – פסטיבל תרבותהסדרה החורפית המוצלחת שאון חורף כוללת עשרות אירועי תרבות ברחובות מרכז העיר, המנסים לשאוב מהיסודות העכשוויים של ההוויה החברתית – תרבותית של ירושלים.מרכז העיר, ירושלים