K K K S TA

חמשת החושים: סדנת יין בטחנת הרוח במשכנות שאנניםיום ד'
21 בנובמבר 19:30

  תאריכים וזמנים

  בימי שני הסדנא מתקיימת אחת לשבועיים

  שני

  19:30 - 21:30

  בימי רביעי הסדנא מתקיימת אחת לשבוע

  רביעי

  19:30 - 21:30

  הוסף ללוח שנה

  • יום ד' | 21 בנובמבר | 19:30 - 21:30

   2018-11-21 19:302018-11-21 21:30Asia/Jerusalemבימי רביעי הסדנא מתקיימת אחת לשבועהצטרפו ליקבי ירושלים לסדנת יין יוקרתית ומשובחת במיוחד שתלווה בגבינות טעימות וכיבוד קל, באירוע מונחה ורומנטי במשכנות שאננים. טלפון: 072-3944574שדרות בלומפילד, משכנות שאננים, ירושלים
  • יום ב' | 26 בנובמבר | 19:30 - 21:30

   2018-11-26 19:302018-11-26 21:30Asia/Jerusalemבימי שני הסדנא מתקיימת אחת לשבועייםהצטרפו ליקבי ירושלים לסדנת יין יוקרתית ומשובחת במיוחד שתלווה בגבינות טעימות וכיבוד קל, באירוע מונחה ורומנטי במשכנות שאננים. טלפון: 072-3944574שדרות בלומפילד, משכנות שאננים, ירושלים
  • יום ד' | 28 בנובמבר | 19:30 - 21:30

   2018-11-28 19:302018-11-28 21:30Asia/Jerusalemבימי רביעי הסדנא מתקיימת אחת לשבועהצטרפו ליקבי ירושלים לסדנת יין יוקרתית ומשובחת במיוחד שתלווה בגבינות טעימות וכיבוד קל, באירוע מונחה ורומנטי במשכנות שאננים. טלפון: 072-3944574שדרות בלומפילד, משכנות שאננים, ירושלים

  מחיר היכרות

  תאריכים וזמנים

  בימי שני הסדנא מתקיימת אחת לשבועיים

  שני

  19:30 - 21:30

  בימי רביעי הסדנא מתקיימת אחת לשבוע

  רביעי

  19:30 - 21:30

  הוסף ללוח שנה

  • יום ד' | 21 בנובמבר | 19:30 - 21:30

   2018-11-21 19:302018-11-21 21:30Asia/Jerusalemבימי רביעי הסדנא מתקיימת אחת לשבועהצטרפו ליקבי ירושלים לסדנת יין יוקרתית ומשובחת במיוחד שתלווה בגבינות טעימות וכיבוד קל, באירוע מונחה ורומנטי במשכנות שאננים. טלפון: 072-3944574שדרות בלומפילד, משכנות שאננים, ירושלים
  • יום ב' | 26 בנובמבר | 19:30 - 21:30

   2018-11-26 19:302018-11-26 21:30Asia/Jerusalemבימי שני הסדנא מתקיימת אחת לשבועייםהצטרפו ליקבי ירושלים לסדנת יין יוקרתית ומשובחת במיוחד שתלווה בגבינות טעימות וכיבוד קל, באירוע מונחה ורומנטי במשכנות שאננים. טלפון: 072-3944574שדרות בלומפילד, משכנות שאננים, ירושלים
  • יום ד' | 28 בנובמבר | 19:30 - 21:30

   2018-11-28 19:302018-11-28 21:30Asia/Jerusalemבימי רביעי הסדנא מתקיימת אחת לשבועהצטרפו ליקבי ירושלים לסדנת יין יוקרתית ומשובחת במיוחד שתלווה בגבינות טעימות וכיבוד קל, באירוע מונחה ורומנטי במשכנות שאננים. טלפון: 072-3944574שדרות בלומפילד, משכנות שאננים, ירושלים

  הרשמה - חמשת החושים: סדנת יין בטחנת הרוח במשכנות שאננים