K K K S TA

חמשת החושים: סדנת יין בטחנת הרוח במשכנות שאנניםיום ה'
24 בינואר 16:00

 • 072-3944574
 • שדרות בלומפילד, משכנות שאננים, ירושלים

  תאריכים וזמנים

  הסדנא מתקיימת כל שבוע בימי רביעי וחמישי

  רביעי, חמישי

  16:00 - 17:30

  הוסף ללוח שנה

  • יום ה' | 24 בינואר | 16:00 - 17:30

   2019-01-24 16:002019-01-24 17:30Asia/Jerusalemהסדנא מתקיימת כל שבוע בימי רביעי וחמישיהצטרפו ליקבי ירושלים לסדנת יין יוקרתית ומשובחת במיוחד שתלווה בגבינות טעימות וכיבוד קל, באירוע מונחה ורומנטי במשכנות שאננים. טלפון: 072-3944574שדרות בלומפילד, משכנות שאננים, ירושלים
  • יום ד' | 30 בינואר | 16:00 - 17:30

   2019-01-30 16:002019-01-30 17:30Asia/Jerusalemהסדנא מתקיימת כל שבוע בימי רביעי וחמישיהצטרפו ליקבי ירושלים לסדנת יין יוקרתית ומשובחת במיוחד שתלווה בגבינות טעימות וכיבוד קל, באירוע מונחה ורומנטי במשכנות שאננים. טלפון: 072-3944574שדרות בלומפילד, משכנות שאננים, ירושלים
  • יום ה' | 31 בינואר | 16:00 - 17:30

   2019-01-31 16:002019-01-31 17:30Asia/Jerusalemהסדנא מתקיימת כל שבוע בימי רביעי וחמישיהצטרפו ליקבי ירושלים לסדנת יין יוקרתית ומשובחת במיוחד שתלווה בגבינות טעימות וכיבוד קל, באירוע מונחה ורומנטי במשכנות שאננים. טלפון: 072-3944574שדרות בלומפילד, משכנות שאננים, ירושלים
  • יום ד' | 6 בפברואר | 16:00 - 17:30

   2019-02-06 16:002019-02-06 17:30Asia/Jerusalemהסדנא מתקיימת כל שבוע בימי רביעי וחמישיהצטרפו ליקבי ירושלים לסדנת יין יוקרתית ומשובחת במיוחד שתלווה בגבינות טעימות וכיבוד קל, באירוע מונחה ורומנטי במשכנות שאננים. טלפון: 072-3944574שדרות בלומפילד, משכנות שאננים, ירושלים
  • יום ה' | 7 בפברואר | 16:00 - 17:30

   2019-02-07 16:002019-02-07 17:30Asia/Jerusalemהסדנא מתקיימת כל שבוע בימי רביעי וחמישיהצטרפו ליקבי ירושלים לסדנת יין יוקרתית ומשובחת במיוחד שתלווה בגבינות טעימות וכיבוד קל, באירוע מונחה ורומנטי במשכנות שאננים. טלפון: 072-3944574שדרות בלומפילד, משכנות שאננים, ירושלים

  מחיר היכרות

  תאריכים וזמנים

  הסדנא מתקיימת כל שבוע בימי רביעי וחמישי

  רביעי, חמישי

  16:00 - 17:30

  הוסף ללוח שנה

  • יום ה' | 24 בינואר | 16:00 - 17:30

   2019-01-24 16:002019-01-24 17:30Asia/Jerusalemהסדנא מתקיימת כל שבוע בימי רביעי וחמישיהצטרפו ליקבי ירושלים לסדנת יין יוקרתית ומשובחת במיוחד שתלווה בגבינות טעימות וכיבוד קל, באירוע מונחה ורומנטי במשכנות שאננים. טלפון: 072-3944574שדרות בלומפילד, משכנות שאננים, ירושלים
  • יום ד' | 30 בינואר | 16:00 - 17:30

   2019-01-30 16:002019-01-30 17:30Asia/Jerusalemהסדנא מתקיימת כל שבוע בימי רביעי וחמישיהצטרפו ליקבי ירושלים לסדנת יין יוקרתית ומשובחת במיוחד שתלווה בגבינות טעימות וכיבוד קל, באירוע מונחה ורומנטי במשכנות שאננים. טלפון: 072-3944574שדרות בלומפילד, משכנות שאננים, ירושלים
  • יום ה' | 31 בינואר | 16:00 - 17:30

   2019-01-31 16:002019-01-31 17:30Asia/Jerusalemהסדנא מתקיימת כל שבוע בימי רביעי וחמישיהצטרפו ליקבי ירושלים לסדנת יין יוקרתית ומשובחת במיוחד שתלווה בגבינות טעימות וכיבוד קל, באירוע מונחה ורומנטי במשכנות שאננים. טלפון: 072-3944574שדרות בלומפילד, משכנות שאננים, ירושלים
  • יום ד' | 6 בפברואר | 16:00 - 17:30

   2019-02-06 16:002019-02-06 17:30Asia/Jerusalemהסדנא מתקיימת כל שבוע בימי רביעי וחמישיהצטרפו ליקבי ירושלים לסדנת יין יוקרתית ומשובחת במיוחד שתלווה בגבינות טעימות וכיבוד קל, באירוע מונחה ורומנטי במשכנות שאננים. טלפון: 072-3944574שדרות בלומפילד, משכנות שאננים, ירושלים
  • יום ה' | 7 בפברואר | 16:00 - 17:30

   2019-02-07 16:002019-02-07 17:30Asia/Jerusalemהסדנא מתקיימת כל שבוע בימי רביעי וחמישיהצטרפו ליקבי ירושלים לסדנת יין יוקרתית ומשובחת במיוחד שתלווה בגבינות טעימות וכיבוד קל, באירוע מונחה ורומנטי במשכנות שאננים. טלפון: 072-3944574שדרות בלומפילד, משכנות שאננים, ירושלים

  הרשמה - חמשת החושים: סדנת יין בטחנת הרוח במשכנות שאננים