K K K S TA

ירושלים כבשה את ליבם – סדרת סיורים בעקבות משוררים בירושלים מבית מגדל דודיום ו'
8 במרץ 10:00

יציאה מ: מוזיאון מגדל דוד

 • 072-3384997
 • מגדל דוד, ירושלים
 • ירושלים כבשה את ליבם - סדרת סיורים בעקבות משוררים בירושלים מבית מגדל דוד. צילום: ויקיפדיה, יח"צ מגדל דוד.
 • משך
  3 שעות

תאריכים וזמנים

הטור הירושלמי

יום ו', 8 במרץ 2019

10:00 - 13:00

לאהוב בירושלים

יום ו', 29 במרץ 2019

10:00 - 13:00

יום ו', 5 באפריל 2019

10:00 - 13:00

משוררות גדולות ברחביה

יום ו', 12 באפריל 2019

10:00 - 13:00

הוסף ללוח שנה

 • יום ו' | 8 במרץ | 10:00 - 13:00

  2019-03-08 10:002019-03-08 13:00Asia/Jerusalemהטור הירושלמימוזיאון מגדל דוד מזמין אתכם להצטרף לסיורים מרתקים בעקבות משוררים שירושלים כבשה את ליבם והייתה חלק מיצירתם. טלפון: 072-3384997מגדל דוד, ירושלים
 • יום ו' | 29 במרץ | 10:00 - 13:00

  2019-03-29 10:002019-03-29 13:00Asia/Jerusalemלאהוב בירושליםמוזיאון מגדל דוד מזמין אתכם להצטרף לסיורים מרתקים בעקבות משוררים שירושלים כבשה את ליבם והייתה חלק מיצירתם. טלפון: 072-3384997מגדל דוד, ירושלים
 • יום ו' | 5 באפריל | 10:00 - 13:00

  2019-04-05 10:002019-04-05 13:00Asia/Jerusalemירושלים כבשה את ליבם – סדרת סיורים בעקבות משוררים בירושלים מבית מגדל דודמוזיאון מגדל דוד מזמין אתכם להצטרף לסיורים מרתקים בעקבות משוררים שירושלים כבשה את ליבם והייתה חלק מיצירתם. טלפון: 072-3384997מגדל דוד, ירושלים
 • יום ו' | 12 באפריל | 10:00 - 13:00

  2019-04-12 10:002019-04-12 13:00Asia/Jerusalemמשוררות גדולות ברחביהמוזיאון מגדל דוד מזמין אתכם להצטרף לסיורים מרתקים בעקבות משוררים שירושלים כבשה את ליבם והייתה חלק מיצירתם. טלפון: 072-3384997מגדל דוד, ירושלים

הטור הירושלמי | שישי | 8 במארס | 10:00

לאהוב בירושלים | שישי | 29 במארס | 10:00

חיים שכאלה | שישי | 5 באפריל | 10:00

משוררות גדולות ברחביה | שישי | 12 באפריל | 10:00

תאריכים וזמנים

הטור הירושלמי

יום ו', 8 במרץ 2019

10:00 - 13:00

לאהוב בירושלים

יום ו', 29 במרץ 2019

10:00 - 13:00

יום ו', 5 באפריל 2019

10:00 - 13:00

משוררות גדולות ברחביה

יום ו', 12 באפריל 2019

10:00 - 13:00

הוסף ללוח שנה

 • יום ו' | 8 במרץ | 10:00 - 13:00

  2019-03-08 10:002019-03-08 13:00Asia/Jerusalemהטור הירושלמימוזיאון מגדל דוד מזמין אתכם להצטרף לסיורים מרתקים בעקבות משוררים שירושלים כבשה את ליבם והייתה חלק מיצירתם. טלפון: 072-3384997מגדל דוד, ירושלים
 • יום ו' | 29 במרץ | 10:00 - 13:00

  2019-03-29 10:002019-03-29 13:00Asia/Jerusalemלאהוב בירושליםמוזיאון מגדל דוד מזמין אתכם להצטרף לסיורים מרתקים בעקבות משוררים שירושלים כבשה את ליבם והייתה חלק מיצירתם. טלפון: 072-3384997מגדל דוד, ירושלים
 • יום ו' | 5 באפריל | 10:00 - 13:00

  2019-04-05 10:002019-04-05 13:00Asia/Jerusalemירושלים כבשה את ליבם – סדרת סיורים בעקבות משוררים בירושלים מבית מגדל דודמוזיאון מגדל דוד מזמין אתכם להצטרף לסיורים מרתקים בעקבות משוררים שירושלים כבשה את ליבם והייתה חלק מיצירתם. טלפון: 072-3384997מגדל דוד, ירושלים
 • יום ו' | 12 באפריל | 10:00 - 13:00

  2019-04-12 10:002019-04-12 13:00Asia/Jerusalemמשוררות גדולות ברחביהמוזיאון מגדל דוד מזמין אתכם להצטרף לסיורים מרתקים בעקבות משוררים שירושלים כבשה את ליבם והייתה חלק מיצירתם. טלפון: 072-3384997מגדל דוד, ירושלים

הרשמה לסיור: ירושלים כבשה את ליבם – סדרת סיורים בעקבות משוררים בירושלים מבית מגדל דוד