K K 1 K S TA

מתקוונים לזיכרון: הרצאות מקוונות באפליקציית ZOOM ביד ושםיום ב'
1 ביוני 17:30

 • 072-3281987
 • יד ושם, ירושלים
 • מתקוונים לזיכרון: הרצאות מקוונות באפליקציית ZOOM ביד ושם

  תאריכים וזמנים

  יום ב', 1 ביוני 2020

  17:30

  יום ב', 8 ביוני 2020

  17:30

  יום ב', 15 ביוני 2020

  17:30

  יום ב', 22 ביוני 2020

  17:30

  יום ב', 29 ביוני 2020

  17:30

  הוסף ללוח שנה

  • יום ב' | 1 ביוני | 17:30 - 00:00

   2020-06-01 17:302020-06-01 00:00Asia/Jerusalemמתקוונים לזיכרון: הרצאות מקוונות באפליקציית ZOOM ביד ושםיד ושם מזמין אתכם להצטרף מהבית למגוון פעילויות מקוונות במגוון נושאים. ההרצאות ללא עלות.  טלפון: 072-3281987יד ושם, ירושלים
  • יום ב' | 8 ביוני | 17:30 - 00:00

   2020-06-08 17:302020-06-08 00:00Asia/Jerusalemמתקוונים לזיכרון: הרצאות מקוונות באפליקציית ZOOM ביד ושםיד ושם מזמין אתכם להצטרף מהבית למגוון פעילויות מקוונות במגוון נושאים. ההרצאות ללא עלות.  טלפון: 072-3281987יד ושם, ירושלים
  • יום ב' | 15 ביוני | 17:30 - 00:00

   2020-06-15 17:302020-06-15 00:00Asia/Jerusalemמתקוונים לזיכרון: הרצאות מקוונות באפליקציית ZOOM ביד ושםיד ושם מזמין אתכם להצטרף מהבית למגוון פעילויות מקוונות במגוון נושאים. ההרצאות ללא עלות.  טלפון: 072-3281987יד ושם, ירושלים
  • יום ב' | 22 ביוני | 17:30 - 00:00

   2020-06-22 17:302020-06-22 00:00Asia/Jerusalemמתקוונים לזיכרון: הרצאות מקוונות באפליקציית ZOOM ביד ושםיד ושם מזמין אתכם להצטרף מהבית למגוון פעילויות מקוונות במגוון נושאים. ההרצאות ללא עלות.  טלפון: 072-3281987יד ושם, ירושלים
  • יום ב' | 29 ביוני | 17:30 - 00:00

   2020-06-29 17:302020-06-29 00:00Asia/Jerusalemמתקוונים לזיכרון: הרצאות מקוונות באפליקציית ZOOM ביד ושםיד ושם מזמין אתכם להצטרף מהבית למגוון פעילויות מקוונות במגוון נושאים. ההרצאות ללא עלות.  טלפון: 072-3281987יד ושם, ירושלים

  תאריכים וזמנים

  יום ב', 1 ביוני 2020

  17:30

  יום ב', 8 ביוני 2020

  17:30

  יום ב', 15 ביוני 2020

  17:30

  יום ב', 22 ביוני 2020

  17:30

  יום ב', 29 ביוני 2020

  17:30

  הוסף ללוח שנה

  • יום ב' | 1 ביוני | 17:30 - 00:00

   2020-06-01 17:302020-06-01 00:00Asia/Jerusalemמתקוונים לזיכרון: הרצאות מקוונות באפליקציית ZOOM ביד ושםיד ושם מזמין אתכם להצטרף מהבית למגוון פעילויות מקוונות במגוון נושאים. ההרצאות ללא עלות.  טלפון: 072-3281987יד ושם, ירושלים
  • יום ב' | 8 ביוני | 17:30 - 00:00

   2020-06-08 17:302020-06-08 00:00Asia/Jerusalemמתקוונים לזיכרון: הרצאות מקוונות באפליקציית ZOOM ביד ושםיד ושם מזמין אתכם להצטרף מהבית למגוון פעילויות מקוונות במגוון נושאים. ההרצאות ללא עלות.  טלפון: 072-3281987יד ושם, ירושלים
  • יום ב' | 15 ביוני | 17:30 - 00:00

   2020-06-15 17:302020-06-15 00:00Asia/Jerusalemמתקוונים לזיכרון: הרצאות מקוונות באפליקציית ZOOM ביד ושםיד ושם מזמין אתכם להצטרף מהבית למגוון פעילויות מקוונות במגוון נושאים. ההרצאות ללא עלות.  טלפון: 072-3281987יד ושם, ירושלים
  • יום ב' | 22 ביוני | 17:30 - 00:00

   2020-06-22 17:302020-06-22 00:00Asia/Jerusalemמתקוונים לזיכרון: הרצאות מקוונות באפליקציית ZOOM ביד ושםיד ושם מזמין אתכם להצטרף מהבית למגוון פעילויות מקוונות במגוון נושאים. ההרצאות ללא עלות.  טלפון: 072-3281987יד ושם, ירושלים
  • יום ב' | 29 ביוני | 17:30 - 00:00

   2020-06-29 17:302020-06-29 00:00Asia/Jerusalemמתקוונים לזיכרון: הרצאות מקוונות באפליקציית ZOOM ביד ושםיד ושם מזמין אתכם להצטרף מהבית למגוון פעילויות מקוונות במגוון נושאים. ההרצאות ללא עלות.  טלפון: 072-3281987יד ושם, ירושלים