K K 1 K S TA

עזורה

  • האשכול 4, ירושלים
  • צילום: עזורהצילום: עזורה
    • מחיר
    • א'-ה': ,08:30-16:00 ו': 08:00- שעה לפני כניסת השבת