K K 1 K S TA

בורגר מרקט במחנה יהודה

 • שוק מחנה יהודה, רחוב הערמונים 3, ירושלים
 • צילום: בורגר מרקט במחנה יהודהצילום: בורגר מרקט במחנה יהודה
 • צילום: בורגר מרקט במחנה יהודהצילום: בורגר מרקט במחנה יהודה
 • צילום: בורגר מרקט במחנה יהודהצילום: בורגר מרקט במחנה יהודה
 • צילום: בורגר מרקט במחנה יהודהצילום: בורגר מרקט במחנה יהודה
 • צילום: בורגר מרקט במחנה יהודהצילום: בורגר מרקט במחנה יהודה
 • צילום: בורגר מרקט במחנה יהודהצילום: בורגר מרקט במחנה יהודה
 • צילום: בורגר מרקט במחנה יהודהצילום: בורגר מרקט במחנה יהודה
 • צילום: בורגר מרקט במחנה יהודהצילום: בורגר מרקט במחנה יהודה
 • צילום: בורגר מרקט במחנה יהודהצילום: בורגר מרקט במחנה יהודה
 • צילום: בורגר מרקט במחנה יהודהצילום: בורגר מרקט במחנה יהודה
 • צילום: בורגר מרקט במחנה יהודהצילום: בורגר מרקט במחנה יהודה
 • צילום: בורגר מרקט במחנה יהודהצילום: בורגר מרקט במחנה יהודה
צילום: בורגר מרקט במחנה יהודה
צילום: בורגר מרקט במחנה יהודה
צילום: בורגר מרקט במחנה יהודה
צילום: בורגר מרקט במחנה יהודה
צילום: בורגר מרקט במחנה יהודה
צילום: בורגר מרקט במחנה יהודה
צילום: בורגר מרקט במחנה יהודה
צילום: בורגר מרקט במחנה יהודה
צילום: בורגר מרקט במחנה יהודה
צילום: בורגר מרקט במחנה יהודה
צילום: בורגר מרקט במחנה יהודה
צילום: בורגר מרקט במחנה יהודה
 • א' עד ד'- 12:00 - 2:00 ה'- 12:00 - 3:00 ו'- 11:00 עד כניסת שבת ,שבת יציאת שבת - 3:00