K K 1 K S TA

רב הנסתר על הגלוי בעיר העתיקה של ירושלים

יציאה מ: כיכר ספרא - כיכר הדקלים

  • משך
    3 שעות
  • ימי יציאה
    כל יום

אודות

נקודות חשובות

הרשמה לסיור

אודות המדריך עודד אמיתי

הרשמה לסיור: רב הנסתר על הגלוי בעיר העתיקה של ירושלים