K K K S TA

חבילות סיור בגבעת התחמושת

  • 072-3281861
  • גבעת התחמושת, רחוב זלמן שרגאי 5, ירושלים
  • משך
    60-75 דקות
  • נקודת התחלה / נקודת סיום
    הסיור יוצא מאולם המבואה של האתר

אודות

נקודות חשובות

פעילויות נוספות

הרשמה לסיור: חבילות סיור בגבעת התחמושת