K K K S TA

חכמת רחוב – משחק משימות בסמטאות העיר

 • 072-3281220

  אודות

  נקודות חשובות

  הערות

  אודות מבשלים טיולים

  הרשמה לסיור: חכמת רחוב – משחק משימות בסמטאות העיר

  אנו מתחייבים לא להעביר את פרטיכם האישיים לצד ג'. שימוש בפרטים אלה יעשה לצורך מתן שירותים הקשורים לפנייתכם בלבד.