K K K S TA

סיור “טיש” בעקבות חרדים וחרדיות בירושלים של פעם

יציאה מ: נקודת המפגש תועבר לנרשמים טרם תחילת הסיור

  • משך
    4 שעות
  • שעת התחלה
    19:00
  • ימי יציאה
    שישי

אודות

נקודות חשובות

כללי לבוש והתנהלות:

אודות המדריך: עודד אמיתי

הרשמה לקבוצות- סיור “טיש” בעקבות חרדים וחרדיות בירושלים של פעם

אנו מתחייבים לא להעביר את פרטיכם האישיים לצד ג'. שימוש בפרטים אלה יעשה לצורך מתן
שירותים הקשורים לפנייתכם בלבד.